Handläggningstid

Just nu har vi en handläggningstid på 1-3 månader för anslutningsärenden.                                            Mer komplexa ärenden kan kräva längre tid.