Handläggningstid

Just nu har vi en handläggningstid på 1 - 3 månader för anslutningsärenden.